top of page
  • תמונת הסופר/תאלעד אמסלם

נקלעה לחובות, ביקשה למכור דירה למשתכן ואז התחרטה - מה פסק בית הדין ומדוע?


סיפור כזה לא שומעים כל יום: אישה מנתיבות נקלעה לחובות, מכרה ב-150 אלף שקל את הזכות על דירה בה זכתה בהגרלת הדיור למשתכן - ואז התחרטה. חשוב להבין את הפרטים:אישה מנתיבות, שזכתה בהגרלת "דירה למשתכן" בעיר, עמדה להפסיד הדירה בה זכתה משום שהייתה חייבת 100 אלף שקל לקבלן שבנה את הפרויקט. בנוסף, הייתה בחוב של 50 אלף שקל לבנק, ולכן לא יכלה לקבל הלוואה למימון התשלום לקבלן.


על כן, האישה החליטה למכור הדירה, למרות שעל פי כללי "דירה למשתכן", היא חייבת להתגורר לפחות 5 שנים בדירה לפני שתוכל למכור אותה. היא הגישה בקשה למכירה חריגה ובינתיים מצאה לה מתווכת, שמהר מאד השיגה לה רוכשת.


כיוון שלא ניתן היה לערוך חוזה רכישה "למגירה" עד שתוכל למכור את הדירה לפי חוקי הדיור למשתכן, סוכם כי הקונה תשלם לה מקדמה על סך 150 אלף שקל לכיסוי החוב לקבלן ולבנק, במסגרת הלוואה פיקטיבית ל-5 שנים, וכך האישה לא תאבד את זכותה לדירה למשתכן. מועד ההחזר המלא נקבע למועד בו תוכל למכור הדירה, או עד שתקבל את האישור החריג למכירה מוקדמת. להסכם ההלוואה צורף נספח, לפיו למלווה זכות ראשונית לרכוש הדירה בסכום כולל של מיליון ו-30 אלף שקל, וגם תוכל בינתיים לשכור את הדירה אותה רכשה על הנייר. במעמד החתימה, הרוכשת קיבלה מפתחות לדירה, התקינה בה מערכת מזגנים וביצעה שיפוצים בעלות של עשרות אלפי שקלים. 5 חודשים בלבד לאחר ביצוע העסקה המוכרת קיבלה ממשרד השיכון אישור למכור הדירה. עורכי הדין של הצדדים קבעו מועד לחתימת חוזה המכירה - אבל אז המוכרת התחרטה. במהלך החודשים שחלפו - מחיר הדירה קפץ ב-200 אלף שקל. על כן, המוכרת הציעה לקונה להחזיר לה ההלוואה עם ריבית ולוותר על זכות הראשוניות. הקונה, שכעסה על כפיות הטובה מצד המוכרת, שכן בזכותה לא הפסידה את הזכות לדירה במחיר מוזל וחולצה מהחובות, תבעה את המוכרת באמצעות הטוען הרבני, אלעד אמסלם, לבית הדין לממונות של הקהילה החרדית בנתיבות.

בתביעתה דרשה לקבל פיצוי על ביטול המכירה, החזר הכספים שהשקיעה בשיפוץ הדירה וכמובן החזר מלא של ההלוואה. לחילופין היא תבעה לממש את זכות הראשוניות לרכישת הדירה במחיר שנקבע: מיליון ו-30 אלף שקל.


מה פסק בית הדין? בית הדין לממונות של הקהילה החרדית קיבל את טענות הרוכשת ופסק: על מוכרת הדירה להחזיר מיידית את ההלוואה, לשלם פיצוי בסך 120 אלף שקל למוכרת ולאחר שייקבע מה עלות התקנת המזגנים והשיפוץ, היא תשלם גם עבור הוצאות אלה. עוד נקבע כי מסכומי הפיצוי יקוצצו סכום השכירות שקיבלה הקונה במהלך התקופה.


 


Comments


bottom of page