top of page
  • תמונת הסופר/תאלעד אמסלם

הישג תקדימי לטוען הרבני הרב אלעד אמסלם מנתיבות. גט לסרבן גט . לאחר תקופה ארוכה. כתבה מעיתון שופר

ביום שלישי השבוע זה קרה . א.מ , נתן את הגט , לאחר תקופה של סרבנות. מדובר במקרה תקדימי , שבו תוך 4 חודשים מפסק הדין לגירושין – שמו ותמונתו של הבעל התפרסמו באתר הנהלת בתי הדין הרבניים . המקור ההלכתי לפרסום שמו ותמונתו של סרבן הינו הרחקות דרבינו תם –כפי פסיקת הרמ"א באבן העזר בסימן קנד , המורים לציבור להחרים את הסרבן , שלא לסחור איתו ולא להאכילו ולהשקותו או לארחו , ושלא לבקרו בכל יום . אין להתיר לו להגיד קדיש בכל מניין שהוא או לעלות לתורה או לעבור לפני התיבה.

אלא שלפני 3 חודשים פנה א.מ לטוען רבני הרב אלעד אמסלם ושטח בפניו את מצוקתו.

הרב אמסלם : "הוברר לי כי האיש כלל לא היה מיוצג במשך כל ההליך , לעומת האישה שהיתה מיוצגת ע"י ארגון נשים שמתחילה הגדיר את הבעל כסרבן ושכח שלמטבע יש שני צדדים ומהצד השני של המתרס יש בעל שבור שמשווע לעזרה והבנה . כך שבעבודה מאומצת מול בית הדין הרבני , וסיוע לבעל לקבל את הזכות להגיב לטענות הקשות שנטענו כנגדו ולטהר את שמו – בסיעתא דשמיא הסרבנות הגיעה לקיצה. ראוי ונכון להמליץ על כך את הפסוק " אל תוכח לץ פן ישנאך , הוכח לחכם ויאהבך " – אל תגיד לאדם שהינו לץ וסרבן עוד בטרם נתת לו הזדמנות נאותה להביע את עמדתו – פן ישנאך וימשיך בסרבנותו – הוכח לחכם – עודד אותו , תן לו הזדמנות להראות שהוא חכם ונאמן ולא כפי שניסו להציג אותו – ויאהבך – ויתן את הגט מיוזמתו כפי ההלכה .

Comments


bottom of page